تلفن دفتر مرکزی:

36303146(071) -91090075(071)
موبایل پشتیبانی :
09179197005

ایمیل: 

Bejakharid@gmail.com

مرکز اداری و امور مشتریان:

شیراز میدان معلم ساختمان ساینا واحد 2

مرکز پردازش:

شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری فارس ساختمان مهرگان واحد 1123

دفتر مرکزی:

شیراز ، کوچه 17/2 جانبازان [14سیناشرقی] ، بن بست 14/3 سیناشرقی ، پلاک 390 ، طبقه همکف

فروشگاه های طرف قراداد:

فروشگاه هایپر لند: بلوار مدرس جنب پست مرکزی هایپر لند

فروشگاه هایپر می: خیابان مشیر غربی مجتمع بزرگ مشیر طبقه -2 هایپر می

خشکبار ملل: خیابان باغ حوض فروشگاه ملل

سوپر سفیر: میدان معلم جنب بانک ملی سوپر سفیر