خدمتی دیگر از گروه توسعه تجارت الکترونیک ایرانیان به جا خرید

اعتباری خرید کنید و تا دهم ماه بعد تسویه کنید

خرید اعتباری به جا خرید

* در خرید اعتباری کاربر می تواند پس از تکمیل فرایند پرداخت اعتبار، در مرحله ابتدایی به میزان 20,000,000 ریال (دو میلیون تومان) اعتبار خرید دریافت نماید که که این مبلغ در کیف پول کاربر شارژ گردیده و کاربر از طریق کیف پول خود می تواند خرید خود را از تمامی فروشگاههای عضو سایت انجام نماید و مبلغ استفاده شده از کیف پول خود را می بایست حداکثر تا دهم ماه بعد شارژ نماید.

* در صورت پرداخت منظم و کسب اعتبار توسط کاربر میزان اعتبار ایشان متناسب با افزایش اعتبار افزایش پیدا خواهد کرد

* در صورت عدم پرداخت به موقع اعتبار استفاده شده میزان 4 درصد جریمه تاخیر ماهانه از حساب و ضمانت های کاربر کسر خواهد گردید و کاربر شرایط استفاده از خرید اعتباری را از دست خواهد داد.

* کاربر پس از مطالعه شرایط خرید اعتباری ضمن تائید شرایط درخواست خود را از طریق سایت اعلام می نماید

*شرایط خرید اعتباری:

خرید اعتباری به دو صورت برای کاربران فعال می گردد:

1- کاربران سازمانی عضو سایت که می بایست توسط امور مالی سازمان مربوطه هماهنگی های لازم صورت پذیرد و پس از اعلام سازمان مربوطه کیف پول کاربر شارژ می گردد و اعتبار استفاده شده در زمان مقرر از مطالبات کاربر توسط سازمان مربوطه کسر می گردد.

2- سایر کاربران که پس از ثبت درخواست خرید اعتباری می بایست یک برگ چک صیادی به مبلغ 30,000,000 ریال به تاریخ روز در وجه گروه توسعه تجارت الکترونیک به جا خرید ایرانیان به شناسه ملی 14009801520 ثبت نمایند که پس از تایید امور مالی و دریافت ان توسط نماینده سایت در کیف پول کاربر شارژ می گردد و کاربر می تواند از شرایط خرید اعتباری استفاده نماید.

 

(امروز خرید کن ماه اینده پرداخت کن)

 

 

فرم درخواست خرید اعتباری از سایت به جا خرید